Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sprowadzanie książek i innych materiałów bibliotecznych dla czytelników UPJPII

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza książki i inne materiały biblioteczne z innych bibliotek na potrzeby:

• pracowników UPJPII,
• doktorantów i studentów ostatniego roku studiów UPJPII,
• innych czytelników biblioteki (za zgodą Dyrektora Biblioteki UPJPII).

 

Przyjęcie zamówienia następuje w przypadku gdy zamawiana książka lub inny materiał biblioteczny jest niedostępny w bibliotekach Krakowa.
Zamówienia międzybiblioteczne czytelnicy składają osobiście w Bibliotece Głównej UPJPII. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest posiadanie przez czytelnika aktywnego konta bibliotecznego i wypełnienie formularza zamówienia, podając dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych książek lub innych materiałów bibliotecznych:

• autor (imię i nazwisko),
• tytuł,
• adres wydawniczy (miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania).

 

pdf  Formularz zamówienia międzybibliotecznego

 

Limit zamówień dla czytelnika ustala Biblioteka Główna UPJPII.

Biblioteka Główna UPJPII poprzez Wypożyczalnie Międzybiblioteczną występuje do właściwej biblioteki z zamówieniem.

Pracownik realizujący wypożyczanie międzybiblioteczne, po otrzymaniu zamówionych książek (innych materiałów bibliotecznych) lub po otrzymaniu odpowiedzi odmownej – powiadamia osobę zamawiającą o sposobie realizacji zamówienia.

Sprowadzone książki i inne materiały biblioteczne udostępniane są zamawiającym tylko w Bibliotece Głównej UPJPII bez prawa wypożyczenia ich na zewnątrz.

Książki i inne materiały biblioteczne sprowadza się na okres określony przez bibliotekę wypożyczającą.

W przypadku konieczności odpłatnego sprowadzenia książek lub innych materiałów bibliotecznych wszystkie koszty materiałów i przesyłki ponosi osoba zamawiająca.

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020