Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Wystawy w 2014 r.

 

2020 2019 2018 2017 2016,  2015 2014,  2013 2012 2011


 

Tytuł: Dedykacje dla św. Jana Pawła II w zbiorach Biblioteki UPJPII

Wystawa czynna w dniach: 20 X 2014 – 30 I 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

 

Wystawa prezentująca dedykacje dla św. Jana Pawła II ze zbiorów Biblioteki UPJPII była wydarzeniem towarzyszącym konferencji Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych.

 

 

 

 

 

Tytuł: Wystawa portretów Jana Pawła II i Jana XXIII autorstwa Zbigniewa Pilcha

Wystawa czynna w dniach: 23 VI – 17 X 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Autor

Galeria wystawy

 

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w Bibliotece UPJPJJ zorganizowana została wystawa portretów obu papieży autorstwa Zbigniewa Pilcha. Zbigniew Pilch urodził się 19 listopada 1970 r. w Jędrzejowie (województwo świętokrzyskie). Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Krakowie. Maluje amatorsko od 17. roku życia. Swoje prace prezentował w kilku krakowskich parafiach.

 

 

 

 

Tytuł: Białe kruki z daru Jana Pawła II

Wystawa czynna w dniach: 5 V – 13 VI 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

 

W roku kanonizacji bł. Jana Pawła II w Bibliotece UPJPII przygotowano wystawę niezwykle cennych pozycji książkowych przekazanych Bibliotece UPJPII jako dar Ojca Świętego Jana Pawła II z Jego prywatnej biblioteki. Białe kruki prezentowane są na wystawie w holu Biblioteki.

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Wystawa pokonkursowa „Taki duży, taki mały... święty Jan Paweł II i ja. Papież Polak w oczach dzieci i młodzieży”

Wystawa czynna w dniach: 25 III – 30 IV 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny Taki duży, taki mały... święty Jan Paweł II i ja. Papież Polak w oczach dzieci i młodzieży zorganizowany przez Bibliotekę UPJPII. Do Biblioteki napłynęło niemalże 1500 prac z całej Polski i wszystkie zostały zaprezentowane w holu oraz na I piętrze budynku Biblioteki.

 

 

 

 

Tytuł: Mój Karol zostanie wielkim człowiekiem…

Wystawa czynna w dniach: 6 II – 21 III 2014

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

Galeria wystawy

 

Włączając się w uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II, pracownicy Biblioteki UPJPII przygotowali wystawę wybranych publikacji z bogatego księgozbioru związanego z osobą Papieża Polaka. Tytuł wystawy stanowiły słowa matki Papieża, Emilii Wojtyła: Mój Karol zostanie wielkim człowiekiem… Były to prorocze słowa – Jej Syn został jednym z najwybitniejszych Polaków i ogromnym autorytetem moralnym naszych czasów. Zebrane publikacje zostały podzielone na kilka grup tematycznych, prezentujących wybrane aspekty z życia Wielkiego Rodaka. Liczne biografie bł. Jana Pawła II, ilustrowane archiwalnymi zdjęciami, przedstawiały bogatą historię życia i niezwykłego pontyfikatu, obrazując Jego drogę do świętości. Nie zabrakło także książek poświęconych codziennemu życiu Papieża Polaka, pokazujących prywatne oblicze i ciekawostki związane z Jego Osobą. Zebrano także zabawne i lekkie opowieści oraz anegdoty z Jego życia. Ponadto zaprezentowano wydawnictwa zawierające wspomnienia różnych osób ze świata kultury, nauki i polityki. Kolejna grupa publikacji traktowała o cudownych wydarzeniach i uzdrowieniach dokonanych za wstawiennictwem Jana Pawła II. Dodatkowo przedstawiono książki dotyczące świętości bł. Jan Pawła II, które napisano jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem Go świętym, albowiem, cytując słowa Georga Weigla: …On jest święty i takim zostanie ogłoszony, ponieważ był człowiekiem, który bardzo wcześnie, bo jako młody chłopak, zdecydował się powierzyć siebie Panu Bogu i pozwolić Mu się prowadzić. Wystawie towarzyszyły portrety bł. Jan Pawła II autorstwa Marty Odbierzychleb.

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020