Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Wystawy w 2015 r.

 

2020 2019 2018 2017 2016,  2015,  2014 2013 2012 2011


 

Tytuł: Wystawa medali „Wobec świętości”

Wystawa czynna w dniach: 3 XI – 16 XII 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Twórcy

Galeria wystawy

 

Prezentowane dzieła powstały w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do polskich artystów medalierów, by w sposób jak najbardziej szczery i wolny – jako twórcy i zarazem świadkowie, podjęli temat: Mój Jan Paweł II. By – jak powiedział jeden z artystów: zrobiwszy rachunek sumienia z Jana Pawła II – opowiedzieć o tym poprzez dzieło sztuki. Zgromadzona kolekcja stała się sercem wystawy prezentowanej w roku 2014 na Zamku Królewskim w Warszawie. Była „wielogłosem” osobistych świadectw ponad siedemdziesięciu twórców. Kiedy kolekcja powstawała, Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Ta niezamierzona zbieżność w czasie skłaniała do postawienia pytania: w jaki sposób sztuka podejmuje zadanie przekonującego opowiadania – poprzez materialne przedmioty – o rzeczywistości wymykającej się materialnemu ograniczeniu. Autorzy, odpowiadając na pytanie o Jana Pawła II, opowiadali bowiem o fenomenie świętości. Stało się to zachętą do przygotowania aktualnej prezentacji kolekcji pod nowym tytułem Wobec świętości.

 

 

Tytuł: Cor Iesu amanti sacrum. Serce poświęcone kochającemu Jezusowi

Wystawa czynna w dniach: 7–25 IX, 28 IX – 20 X 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Autorzy

Galeria wystawy

 

Wystawa miedziorytów z kolekcji Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Miedzioryty przedstawiają temat popularny od 1635 r., kiedy ukazał się pierwszy taki cykl autorstwa Antoniego Vieriksa. Później wielokrotnie podejmowany przez innych artystów i często spotykany w grafice religijnej aż do końca XIX w. Bogaty w znaki i symbole jest alegorią drogi człowieka do zbawienia. W centrum przedstawień zawsze znajduje się serce oznaczające duszę ludzką, o którą rywalizuje szatan. Gdy Jezus zostaje przyjęty przez człowieka do serca rozpoczyna się mistyczna droga do zbawienia: serce obmyte z grzechu, zamienione w bijące wodą źródło i kwiatowy ogród zaczyna płonąć ogniem miłości i przeobraża się w tron dla Chrystusa. Miedzioryty prezentowane na wystawie należą do cyklu wykonanego przez Johanna Andreasa Pfeffela (1686-1750). Tekst: Justyna Masłowiec, Grzegorz Graff.

 

 

Tytuł: Wystawy rzeźb i fotografii: Adam Bujak, Czesław Dźwigaj, Andrzej Jacek Stolarczyk

Wystawa czynna w dniach: 22–28 IV, 22 IV – 30 VI 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Autorzy

Galeria wystawy

 

22 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zorganizowane zostało sympozjum Po Jego śladach… Święty Jan Paweł II inspiracją dla artystów. Do udziału w nim zaproszeni zostali znani twórcy, znawcy sztuki i ludzie nauki, którzy wygłosili referaty na temat swojej twórczości, działalności artystycznej i naukowej, zainspirowanej osobowością i nauczaniem naszego Wielkiego Rodaka. Uroczystości towarzyszyły wystawy fotografii autorstwa Pana Adama Bujaka oraz Pana Andrzeja Jacka Stolarczyka – długoletniego fotoreportera Kurii Krakowskiej i rzeźby autorstwa Pana prof. Czesława Dźwigaja.

 

 

Tytuł: Zofia Dubiel  „Moja Litania V”

Wystawa czynna w dniach: 2 II – 31 III 2015

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII, Autorka

Galeria wystawy

 

W cyklu wystaw związanych ze sztuką w Bibliotece UPJPII swoje prace zaprezentowała Zofia Dubiel. Autorka jest malarką, urodzoną w Krakowie-Bronowicach, ukończyła biologię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 1965 r. Pracowała w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce jako nauczyciel biologii i chemii. Od 35 lat mieszka znów w rodzinnym mieście. Należy do krakowskiej Grupy Twórczej Amarant i jest członkiem Bronowickiego Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich w Krakowie. Sama artystka o swojej twórczości mówi: Inspiracją dla prezentowanych obrazów były te wizerunki Madonny, które zrobiły na mnie wrażenie, pozostały w pamięci i niejako zmusiły do malowania. Prace powstawały na przestrzeni dwudziestu pięciu lat, stąd zróżnicowany poziom warsztatu, który zmieniał się raz z rozwojem mojego malarstwa. Jak w Litanii Loretańskiej, tak i w „Mojej Litanii V” przesuwają się różne „oblicza Madonny”. Obrazy są formą modlitwy – mojej modlitwy przez sztukę.

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020