Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zapisy

 

Zapisy prowadzone są w Bibliotece Głównej UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–18:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00–15:00. Zapis do Biblioteki Głównej jest równoważny z zapisem do bibliotek instytutowych.

 

W celu zapisania się do Biblioteki i otrzymania karty bibliotecznej należy przedstawić:

  • ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport)

oraz

  • ważną legitymację studencką
  • ważną legitymację służbową (w przypadku pracowników UPJPII oraz szkół wyższych i innych instytucji naukowych Krakowa)
  • zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku innych uprawnionych osób)

Przy zapisie wymagane jest również wypełnienie formularza zapisu oraz podpisanie zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej UPJPII.

  Formularz zapisu do biblioteki

  Upoważnienie właściciela konta

Konto biblioteczne ważne jest przez okres jednego roku akademickiego i po jego upływie należy je prolongować.

 

Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz mają użytkownicy, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia, w szczególności pracownicy, studenci oraz doktoranci UPJPII, innych krakowskich szkół wyższych i placówek naukowych oraz osoby związane z instytucjami Kościoła katolickiego na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Zagraniczni studenci, stypendyści i doktoranci Uniwersytetu Papieskiego oraz innych uczelni krakowskich mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej UPJPII na miejscu. W przypadku pobytu na studiach/stypendium trwających dłużej niż trzy miesiące mogą oni wypożyczać książki na zewnątrz pod warunkiem dostarczenia poręczenia ze strony opiekuna naukowego, który zobowiązuje się do dopilnowania zwrotu wypożyczonych książek.

Rejestracja konta bibliotecznego powoduje nadanie statusu użytkownika biblioteki, który określa uprawnienia w zakresie możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Statusy czytelników Biblioteki Głównej UPJPII w Krakowie:

STATUS APracownicy UPJPII – prawo wypożyczania do 15 książek na 3 miesiące

STATUS BPracownicy naukowo-dydaktyczni innych uczelni Krakowa, pracownicy naukowi innych jednostek naukowych Krakowa, członkowie organizacji i towarzystw powołanych przy UPJPII, emeryci i renciści UPJPII – prawo wypożyczania do 5 książek na 3 miesiące

STATUS CStudenci UPJPII wszystkich stopni, uczestnicy studiów do licencjatu naukowego (kościelnego) UPJPII i doktoranci oraz studenci seminariów duchownych i innych instytutów studiów wyższych oraz wyższych instytutów wiedzy religijnej afiliowanych przy UPJPII – prawo wypożyczania do 10 książek na 1 miesiąc

STATUS D Studenci wszystkich stopni i doktoranci innych uczelni Krakowa, uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych przez UPJPII, katecheci i duszpasterze z terenu Archidiecezji Krakowskiej, osoby posiadające stałe zameldowanie w Krakowie oraz inne osoby za zgodą Dyrektora Biblioteki – prawo wypożyczania do 5 książek na 1 miesiąc

STATUS EWypożyczenia międzybiblioteczne – prawo wypożyczania do 5 książek na 1 miesiąc

STATUS FCzytelnicy bez prawa wypożyczeń na zewnątrz – prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu

STATUS GJednostki UPJPII – korzystają z księgozbiorów na specjalnych prawach

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020