Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Jan Paweł II: bibliografia polska

 

Biblioteka Główna UPJPII we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie opracowuje 10. tom serii Jan Paweł II: bibliografia polska za rok 1998. Wydawnictwo to dzieli się na dwie części: bibliografię podmiotową (dokumenty i wypowiedzi Papieża) oraz przedmiotową (prace o Nim). Opisy bibliograficzne uwzględniają druki zwarte, czasopisma, fragmenty dzieł, odbitki, nadbitki i kalendarze, wydane na terenie Polski. Pomijana jest prasa codzienna i polonika zagraniczne (z wyjątkiem tych, których recenzje ukazały się w Polsce).
Poprzednie tomy można znaleźć w naszej bibliotece w wolnym dostępie w dziale J7.1.2. lub skorzystać z nich przez Internet pod tym adresem.

Kontakt
mgr Magdalena Olszewska
e-mail: magdalena.olszewska@upjp2.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T I.  Karol Wojtyła negli scritti : bibliografia [lata 1949–1978]

T II.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1978–1983

T III.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1984–1986

T IV.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1987–1989

T V.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1990–1991

T VI.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1992–1993

T VII.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1994–1995

T VIII.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1996

T IX.  Jan Paweł II: bibliografia polska 1997

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020