Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dar papieski

 

Biblioteka Główna UPJPII posiada unikatowy dar książek i czasopism ofiarowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Pierwsze wydawnictwa pochodzące z prywatnych zbiorów Papieża zostały włączone do Biblioteki w 1994 r. dzięki staraniom ówczesnego dyrektora, ks. dr. hab. Jana Bednarczyka i wielkiemu wsparciu Osobistego Sekretarza Ojca Świętego, Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza.

Dziś dar papieski liczy ok. 17 000 książek i czasopism ofiarowanych Papieżowi przez uczonych, literatów, najbliższych współpracowników i przyjaciół oraz znanych intelektualistów z całego świata. Wydawnictwa te posiadają nierzadko osobiste dedykacje dla Ojca Świętego. Jedną z najcenniejszych pozycji stanowią Listy św. Piotra Apostoła wydane na podstawie papirusu Bodmera VIII i ofiarowane kardynałowi Karolowi Wojtyle przez Ojca Świętego Pawła VI.

Z daru papieskiego można korzystać wyłącznie na miejscu. Obecnie, dzięki funduszom zewnętrznym, pochodzącym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trwają prace nad nadaniem klasyfikacji dziedzinowej Biblioteki Głównej UPJPII, według której ustawione są pozostałe zbiory. Pozwoli to czytelnikom na przeszukiwanie księgozbioru według dodatkowych kryteriów.

 

 

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020