Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zbiory specjalne

 

MULTIMEDIA

Biblioteka Główna UPJPII posiada bogatą i systematycznie uzupełnianą kolekcję płyt kompaktowych, płyt DVD, a także – już zamkniętą, ale równie liczną – kolekcję wideokaset i kaset magnetofonowych.
Zbiory obejmują wyselekcjonowane dokumenty odpowiadające charakterowi Biblioteki. Biblioteka może pochwalić się bogatą kolekcją dokumentów związanych z pontyfikatem papieża Jana Pawła II, wydanych na różnych nośnikach. Licznie reprezentowane są zbiory muzyczne z zakresu muzyki kościelnej – pieśni liturgiczne i organowe, kontemplacyjne oraz utwory muzyczne o charakterze ogólnym. Dodatkowo znaczną grupę stanowią zapisy kazań, rekolekcji, rozważań oraz audiobooki. Dział udostępnia także zbiory elektroniczne – przede wszystkim słowniki i encyklopedie oraz pomoce dydaktyczne.
Biblioteka Główna UPJPII oferuje bogatą kolekcję dokumentów audiowizualnych czyli filmów. Koncentrują się one głównie wokół tematyki religijnej, a także historycznej, stanowiąc tym samym nieocenioną pomoc dydaktyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzonych materiałów zawierają komputerowe katalogi w systemie MAK i Virtua dostępne na stronie internetowej Biblioteki.

 

Zasady korzystania:

  • należy wyszukać pozycję w katalogu komputerowym Biblioteki lub katalogu multimediów on-line w systemie MAK
  • należy wypełnić rewers, wpisując dokładnie tytuł i sygnaturę dokumentu
  • rewers należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza w wypożyczalni na I piętrze
  • realizacja na bieżąco, w miarę możliwości magazyniera
  • do korzystania tylko i wyłącznie na miejscu, w budynku Biblioteki Głównej UPJPII

Uwaga!
Znaczna część dokumentów typu CD, CD-ROM, DVD stanowi nierozerwalną część z książkami i jest wypożyczana na zewnątrz razem z nimi. Szczegółowe informacje zawarte są w opisie książki lub nośnika.

 

 

STARE DRUKI I RĘKOPISY

Czytelnia Zbiorów Specjalnych jest czynna:
poniedziałek 9:00–14:00

Korzystanie z Czytelni Zbiorów Specjalnych odbywa się po wcześniejszym ustaleniu.

Kontakt
tel. 12 421 84 40 w. 308
12 423 50 05 w. 308
e-mail: stare.druki@upjp2.edu.pl

Biblioteka Główna UPJPII
Stare Druki
ul. Bobrzyńskiego 10
30-348 Kraków

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II posiada kolekcję 1865 starodruków oraz dysponuje depozytem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, który liczy 3460 egzemplarzy. Zbiór dopełniają szczególnie cenne inkunabuły, czyli najstarsze druki powstałe przed 1501 r. W zbiorach Biblioteki Głównej UPJPII jest ich 16 egzemplarzy. Są to m.in. Breviarium Olomucense wydane w Wenecji w 1484 r. czy dzieło Sermones, którego autorem jest Meffreth, niemiecki duchowny i kaznodzieja z XV w., wydane także w Wenecji w 1479 r. Zarówno wspomniane już inkunabuły jak i stare druki czyli książki obejmujące wydawnictwa powstałe w latach 1501–1800 zawierają bogatą i różnorodną tematykę, w przeważającej części religijną. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują różne wydania Biblii, traktaty teologiczne, dzieła św. Tomasza z Akwinu, księgi liturgiczne, dzieła z zakresu prawa kanonicznego czy zbiory kazań. Kolekcję uzupełniają przykłady z innych dziedzin wiedzy takich jak choćby filozofia, prawo, historia oraz nauki przyrodnicze. W zasobach znajdują się również wydawnictwa encyklopedyczne i leksykony. Zbiór uzupełniają druki cyrylickie, w tym przypadku głównie księgi liturgiczne.

Warto wskazać na inny cenny komponent znajdujący się w zasobach Biblioteki Głównej UPJPII, a mianowicie na rękopisy. Wśród nich można odnaleźć zbiór kazań Samuela Brzeżewskiego (licencjata świętej teologii i kaznodziei konwentu św. Marka Ewangelisty w Krakowie) czy rękopis konstytucji nieistniejącego już Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty pod wezwaniem Świętych Męczenników z kościoła św. Marka w Krakowie.
Zbiór rękopisów oczekuje na opracowanie bibliograficzne.

Opracowaniem bibliograficznym i udostępnianiem starych druków jak i rękopisów zajmują się s. mgr Barbara Bonar i mgr Dorota Chomko.

Informacje o księgozbiorze można uzyskać na podstawie katalogu kartkowego o układzie chronologiczno-alfabetycznym. Katalog znajduje się w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
Dodatkowo księgozbiór jest sukcesywnie opracowywany bibliograficznie w komputerowym systemie VIRTUA w formacie MARC21 i dostępny w katalogu on-line Biblioteki Głównej UPJPII (opracowanych jest ok. 1000 pozycji). Przy przeglądaniu katalogu komputerowego warto w opisie egzemplarza zwrócić uwagę na link do cyfrowej wersji pozycji katalogowej. Tego rodzaju egzemplarze nie są bezpośrednio udostępniane korzystającym. Przykład opisu katalogowego egzemplarza z linkiem do wersji elektronicznej:

 

 

  Zasady udostępniania rękopisów i starodruków w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

  Formularz zamówienia na udostępnienie starego druku, rękopisu
Microsoft Office document icon  Formularz zamówienia na udostępnienie starego druku, rękopisu

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020