Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zbiory specjalne

 

MULTIMEDIA

Biblioteka UPJPII posiada bogatą i systematycznie uzupełnianą kolekcję płyt kompaktowych, płyt DVD, a także – już zamkniętą, ale równie liczną – kolekcję wideokaset i kaset magnetofonowych.
Zbiory obejmują wyselekcjonowane dokumenty odpowiadające charakterowi Biblioteki. Biblioteka może pochwalić się bogatą kolekcją dokumentów związanych z pontyfikatem papieża Jana Pawła II, wydanych na różnych nośnikach. Licznie reprezentowane są zbiory muzyczne z zakresu muzyki kościelnej – pieśni liturgiczne i organowe, kontemplacyjne oraz utwory muzyczne o charakterze ogólnym. Dodatkowo znaczną grupę stanowią zapisy kazań, rekolekcji, rozważań oraz audiobooki. Dział udostępnia także zbiory elektroniczne – przede wszystkim słowniki i encyklopedie oraz pomoce dydaktyczne.
Biblioteka UPJPII oferuje bogatą kolekcję dokumentów audiowizualnych czyli filmów. Koncentrują się one głównie wokół tematyki religijnej, a także historycznej, stanowiąc tym samym nieocenioną pomoc dydaktyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzonych materiałów zawierają komputerowe katalogi w systemie MAK i Virtua dostępne na stronie internetowej Biblioteki.

 

Zasady korzystania:

  • należy wyszukać pozycję w katalogu komputerowym Biblioteki lub katalogu multimediów on-line w systemie MAK
  • należy wypełnić rewers, wpisując dokładnie tytuł i sygnaturę dokumentu
  • rewers należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza w wypożyczalni na I piętrze
  • realizacja na bieżąco, w miarę możliwości magazyniera
  • do korzystania tylko i wyłącznie na miejscu, w budynku Biblioteki Głównej

Uwaga!
Znaczna część dokumentów typu CD, CD-ROM, DVD stanowi nierozerwalną część z książkami i jest wypożyczana na zewnątrz razem z nimi. Szczegółowe informacje zawarte są w opisie książki lub nośnika.

 

STARE DRUKI I INKUNABUŁY

Kolekcję zbiorów Biblioteki UPJPII wzbogacają starodruki i inkunabuły. Szczególnie cenne – inkunabuły to najstarsze druki, powstałe przed 1500 rokiem, które urzekają swoim wyglądem zewnętrznym. Termin stare druki obejmuje książki wydrukowane w latach 1501–1800. Biblioteka UPJPII zgromadziła ok. 5600 starodruków, 16 inkunabułów (głównie z teologii, filozofii, historii, prawa, nauk przyrodniczych) oraz zbiory kazań. Dokumenty są w trakcie opracowywania w systemie Virtua.  

Czytelnia Starodruków jest nieczynna ze względu na zły stan zachowania zbiorów oraz planowaną dezynfekcję.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018