Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Czasopisma

 

DZIAŁ WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

Mieści się na II piętrze Biblioteki Głównej UPJPII. Gromadzone i udostępniane są w nim wszelkiego typu wydawnictwa ciągłe: gazety, czasopisma, roczniki, serie wydawnicze, kalendarze i inne. Biblioteka w swoich zbiorach oferuje 30 tysięcy woluminów wydawnictw ciągłych z bezpośrednim do nich dostępem. Zostały one rozmieszczone według w układu dziedzinowego – KDC (Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism Biblioteki UPJPII). Roczniki czasopism do roku 1918, gromadzone w wyłączonych z wolnego dostępu magazynach zwartych, należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza na rewersach. Istnieje również możliwość skorzystania z dodatków elektronicznych do czasopism (np. filmy, dokumenty dźwiękowe z muzyką lub przemówieniami) – w tym celu należy także wypełnić rewers. Czytelnicy w strefach wolnego dostępu mogą korzystać ze sprzętu komputerowego, pokoi pracy indywidualnej oraz bezpłatnych skanerów, w celu skopiowania fragmentu publikacji.

Czasopisma ułożone są według własnej klasyfikacji – KDC (Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism), której główne działy to:

 • G0. Generalia
 • T1. Teologia
 • F2. Filozofia
 • H3. Historia
 • P4. Prawo
 • K5. Dziedzictwo kulturowe
 • N6. Nauki społeczne
 • J7. Jan Paweł II
 • C8. Prasa
 • I9. Inne nauki
 • D10. Dary i depozyty

W poszczególnych działach czasopisma ułożone są alfabetycznie według tytułów.

 

Spis czasopism krajowych prenumerowanych w 2018 r.

Spis czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2018 r.

Czasopisma zagraniczne z dostępem online

pdf  Czasopisma dawne (do 1939 r.)

 

Biuletyn Informacyjny UPJPII „Vita Academica”

 

Elektroniczna platforma czasopism UPJPII

JSTOR – trzy kolekcje czasopism

 

INFORMACJE BIBLIOMETRYCZNE

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013–2016, strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lista czasopism punktowanych, strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polska baza cytowań POL-index

PCsearch – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010–2017

Wyszukiwarka czasopism ICI Journals Master List

 

KATALOG DUBLETÓW CZASOPISM

Zasób jest przeznaczony jako dar dla Bibliotek. W celu złożenia zamówienia na poszczególne tytuły i egzemplarze prosimy o kontakt mailowy. O realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń.
Adres e-mail: stanislaw.chudzio@upjp2.edu.pl

KATALOG DUBLETÓW CZASOPISM

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018