Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Czasopisma

 

DZIAŁ WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

Mieści się na II piętrze Biblioteki Głównej UPJPII. Gromadzone i udostępniane są w nim wszelkiego typu wydawnictwa ciągłe: gazety, czasopisma, roczniki, serie wydawnicze, kalendarze i inne. Biblioteka w swoich zbiorach oferuje 30 tysięcy woluminów wydawnictw ciągłych z bezpośrednim do nich dostępem. Zostały one rozmieszczone według w układu dziedzinowego – KDC (Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism).
Roczniki czasopism do roku 1918, gromadzone w wyłączonych z wolnego dostępu magazynach zwartych, należy zamawiać u dyżurującego bibliotekarza na rewersach. Istnieje również możliwość skorzystania z dodatków elektronicznych do czasopism (np. filmy, dokumenty dźwiękowe z muzyką lub przemówieniami) – w tym celu należy także wypełnić rewers.
Czytelnicy w strefach wolnego dostępu mogą korzystać ze sprzętu komputerowego, pokoi pracy indywidualnej oraz bezpłatnych skanerów, w celu skopiowania fragmentu publikacji.

Czasopisma ułożone są według własnej klasyfikacji – KDC (Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism), której główne działy to:

 • G0. Generalia
 • T1. Teologia
 • F2. Filozofia
 • H3. Historia
 • P4. Prawo
 • K5. Dziedzictwo kulturowe
 • N6. Nauki społeczne
 • J7. Jan Paweł II
 • C8. Prasa
 • I9. Inne nauki
 • D10. Dary i depozyty

W poszczególnych działach czasopisma ułożone są alfabetycznie według tytułów.

 

LISTY CZASOPISM BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UPJPII

  Spis czasopism krajowych prenumerowanych w 2020 r.

  Spis czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2020 r.

  Czasopisma dawne (do 1939 r.)

 

CZASOPISMA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Biuletyn Informacyjny UPJPII „Vita Academica”

Elektroniczna platforma czasopism UPJPII

JSTOR – trzy kolekcje czasopism

CEEOL (Central and East European Online Library) – biblioteka czasopism elektronicznych

BazHum – czasopisma humanistyczne i społeczne (projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie)

PAN – Czytelnia Czasopism – czasopisma pełnotekstowe wydawane przez Polską Akademię Nauk

CZAS – platforma czasopism Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Akademicka Platforma Czasopism

Czasopisma Uniwersytetu Śląskiego

PRESSto – platforma otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Platforma Czasopism Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

INFORMACJE BIBLIOMETRYCZNE

Kalkulator – punktacja artykułów za lata 2019–2020

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (20.12.2019)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z punktacją), strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych, strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program „Wsparcie dla polskich czasopism naukowych”

POL-on 2.0 – zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

PCsearch – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010–2017

Wyszukiwarka czasopism ICI Journals Master List

SCOPUS – baza wydawnictwa Elsevier

Web of Science – pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poradnik)

Journal Citation Reports

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020