Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Działalność dydaktyczna, szkoleniowa

 

SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH

W ramach działalności dydaktycznej i szkoleniowej Biblioteka Główna UPJPII realizuje program permanentnych szkoleń dla studentów i doktorantów – tzw. lekcje biblioteczne. Lekcja organizowana jest w formie jednorazowego wykładu połączonego z oprowadzaniem po bibliotece, praktycznymi ćwiczeniami z zasad korzystania z katalogów online oraz poruszania się po bibliotece z wolnym dostępem do zbiorów. Spotkanie jest każdorazowo dostosowane do profilu studiów danej grupy. Lekcja biblioteczna trwa ok. 1,5–2 godz., prowadzona jest przez doświadczonych pracowników biblioteki. Zajęcia organizowane są przez cały rok, w budynku biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym szkolenie.

Od 30 X 2012 r. zgodnie z zarządzeniem nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Dotyczy również studentów lat wyższych, którzy dotychczas nie uzyskali jego zaliczenia.

Kontakt
mgr Władysława Wędzicha
tel. 12 421 84 40 w. 209 lub 501 355 477
e-mail: wladyslawa.wedzicha@upjp2.edu.pl

 

KURS KOMPUTEROWY

Biblioteka Główna UPJPII oferuje dodatkowe indywidualne konsultacje, porady i możliwość ćwiczeń dla uczestników kursu komputerowego organizowanego w Bibliotece dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII. Możliwość konsultacji: strefy wolnego dostępu do zbiorów, Biblioteka Główna UPJPII, II piętro, środy w godzinach 15:00–18:00.

Kontakt
mgr Danuta Gurdak
tel. 12 421 84 40 w. 314
e-mail: danuta.gurdak@upjp2.edu.pl

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a także Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa realizowane są według ramowych programów praktyk opracowanych przez uczelnię kierującą praktykantów.

Kontakt
mgr Władysława Wędzicha
tel. 12 421 84 40 w. 209 lub 501 355 477
e-mail: wladyslawa.wedzicha@upjp2.edu.pl

 

PRAKTYKI DOKTORANCKIE

Praktyki doktoranckie realizowane są według ramowych programów praktyk opracowanych przez jednostkę dydaktyczną UPJPII kierującą doktorantów.

Kontakt
mgr Władysława Wędzicha
tel. 12 421 84 40 w. 209 lub 501 355 477
e-mail: wladyslawa.wedzicha@upjp2.edu.pl

 

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE BIBLIOTEKARZY

Biblioteka Główna UPJPII współpracuje z bibliotekami naukowymi i ośrodkami informacji naukowej w kraju i za granicą, w szczególności organizuje staże zawodowe i praktyki doskonalące dla bibliotekarzy.

Kontakt
mgr Marta Wójtowicz-Kowalska
tel. 12 252 35 72
e-mail: marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

 

ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI

Istnieje możliwość zwiedzania budynku Biblioteki Głównej UPJPII. Zorganizowane grupy wycieczkowe i goście Uniwersytetu oprowadzani są po Bibliotece po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Specjalną ofertę przygotowano dla uczniów klas maturalnych i niższych – zwiedzanie nowego gmachu i prezentację zbiorów Biblioteki. Podczas spotkania można uzyskać informacje dotyczące działalności Uniwersytetu, kierunków studiów i zasad rekrutacji.

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020