Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Usługi

 

KONSULTACJE PRZY AKTUALIZACJI DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW UPJPII

Biblioteka UPJPII oferuje pomoc przy aktualizacji dorobku naukowego pracowników UPJPII w bazie pracowników (http://beta.upjp2.edu.pl/index.php/pracownicy/). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Justyną Bierzało:

  • telefonicznie: +48 12 421 84 40 (wew. 213),
  • mailowo: justyna.bierzalo@upjp2.edu.pl,
  • podczas dyżuru w Bibliotece Głównej, ul. Bobrzyńskiego 10, w każdą środę w godzinach: 11:30–13:30.

W przypadku zgody na uzupełnienie danych przez naszego pracownika należy w wiadomości e-mail bądź pisemnie dołączyć informację następującej treści:
Upoważniam Panią Justynę Bierzało do dostępu do mojego konta pracowniczego na potrzeby wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących osiągnięć naukowo-badawczych.

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH DO CELÓW

  • wystawienniczych – zasady określa regulamin udostępniania zbiorów. Jest bezpłatne dla bibliotek, archiwów i muzeów,
  • wydawniczych – zasady określa regulamin udostępniania zbiorów; warunkiem reprodukowania obiektu jest zamieszczenie informacji iż jest on własnością Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przekazanie Bibliotece egzemplarza/egzemplarzy z reprodukowanym obiektem,
  • zajęć dydaktycznych – odbywa się na warunkach określonych każdorazowo przez dyrektora Biblioteki.

 

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ BIBLIOTECZNYCH

  • Udostępnianie pomieszczeń bibliotecznych na wystawy, pokazy, promocje itp. uzależnione jest od typu imprezy i rodzaju instytucji organizującej imprezę.
  • Warunki udostępniania pomieszczeń, w zależności od charakteru przedsięwzięcia, określa każdorazowo dyrektor Biblioteki.

Kontakt
mgr Magdalena Nagięć
tel. 604 294 781, 12 421 84 40, 12 423 50 05 wew. 215
e-mail: magdalena.nagiec@upjp2.edu.pl

  • Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki.
  • Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dla potrzeb informacyjnych lub promocyjnych jest bezpłatne.

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019