Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Projekty

 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych .

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach finansowania DUN Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie realizuje następujące zadania:

1. Rozbudowa i utrzymanie Bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Biblioteki UPJPII – wydawnictwa zwarte – pochodzące z prywatnej biblioteki Jana Pawła II. Uzupełnienie istniejących rekordów bibliograficznych o pole 084 – symbol innej klasyfikacji – (5626 rekordów) i 6XX – hasła przedmiotowe KABA – (2690 rekordów) w ramach umowy 1382/P-DUN/2015 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania: 2 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Kwota ogółem: 58 616 zł. Otrzymana dotacja środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę: 51 616 zł

Celem zadania jest rozbudowa istniejących rekordów bibliograficznych publikacji pochodzących z daru Jana Pawła II, o pole 084 (Klasyfikacja Dziedzinowa Książek Biblioteki Jan Pawła II w Krakowie – 5626 rekordów) i 6XX (hasła przedmiotowe w języku KABA – 2690 rekordów) [stan z bazy VTLS/Virtua z 10.03.2015].
Rozwinięcie istniejących rekordów bibliograficznych przyczyni się do ułatwienia przeszukiwania kolekcji otrzymanej w darze od Jana Pawła II. Opracowanie przedmiotowe w JHP KABA, nadanie symbolu klasyfikacji i sygnatury miejsca jest nieodzowne do łatwiejszego i optymalnego wykorzystania unikatowej kolekcji.

2. Opracowanie, udostępnienie i upowszechnienie informacji o unikatowych zasobach bibliotecznych z kolekcji Święci i błogosławieni finansowane w ramach umowy 517/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania:  1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2017 r.
Kwota ogółem: 34 400 zł. Otrzymana dotacja środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę: 27 700 zł  

Praca nad realizacją zadania przyczyni się do stworzenia bazy naukowej dla badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W ramach wnioskowanego projektu zostanie opracowanych 1000 pozycji z kolekcji Święci i błogosławieni. Przewidziane jest sporządzenie nowych, oryginalnych rekordów bibliograficznych dla 1000 tytułów. Opisy będą sporządzone w systemie VTLS/Virtua i uzupełnione o niezbędne rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych i hasła przedmiotowe. Każda pozycja zostanie przyporządkowana do Klasyfikacji Dziedzinowej Książek UPJPII. Nowo powstałe opisy bibliograficzne będą widoczne w katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.

3. Opracowanie, udostępnienie i upowszechnienie informacji o unikatowych zasobach bibliotecznych z kolekcji Święci i błogosławieni – kontynuacja finansowane w ramach umowy 563/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania:  2 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
Kwota ogółem: 34 400 zł. Otrzymana dotacja środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę: 27 700 zł  

Praca nad realizacją zadania przyczyni się do stworzenia bazy naukowej dla badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W ramach wnioskowanego projektu zostanie opracowanych 1000 pozycji z kolekcji Święci i błogosławieni. Przewidziane jest sporządzenie nowych, oryginalnych rekordów bibliograficznych dla 1000 tytułów. Opisy będą sporządzone w systemie VTLS/Virtua i uzupełnione o niezbędne rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych i hasła przedmiotowe. Każda pozycja zostanie przyporządkowana do Klasyfikacji Dziedzinowej Książek UPJPII. Nowo powstałe opisy bibliograficzne będą widoczne w katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.

4. Opracowanie, udostępnienie i upowszechnienie informacji o unikatowych zasobach bibliotecznych z kolekcji Święci i błogosławieni – kontynuacja prac w roku 2019 finansowane w ramach umowy 837/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Termin realizacji zadania:  14 stycznia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.
Kwota ogółem: 20 500 zł. Otrzymana dotacja środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę: 16 500 zł  

Praca nad realizacją zadania przyczyni się do stworzenia bazy naukowej dla badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W ramach wnioskowanego projektu zostanie opracowanych 600 pozycji z kolekcji Święci i błogosławieni. Przewidziane jest sporządzenie nowych, oryginalnych rekordów bibliograficznych dla 600 tytułów. Opisy będą sporządzone w systemie VTLS/Virtua i uzupełnione o niezbędne rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych i hasła przedmiotowe. Każda pozycja zostanie przyporządkowana do Klasyfikacji Dziedzinowej Książek UPJPII. Nowo powstałe opisy bibliograficzne będą widoczne w katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.

 

 

DOFINANSOWANIE BUDOWY BIBLIOTEKI UPJPII Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

 

program_region2           malopolskie2           ue2

KRÓTKI OPIS PROJEKTU
PROJEKT: "Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – dokończenie" współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, w ramach działania 1.1.A.
Przedmiotem projektu jest dokończenie budowy i wyposażenie Biblioteki na powierzchni 7 529 m2, w tym m.in. przeprowadzenie prac wyposażeniowych do Sali konferencyjnej (pomieszczenie z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, wykłady i zajęcia ze studentami, gościnne wykłady i prelekcje), czytelni i magazynów otwartych, sal pracy zespołowej oraz czytelni multimedialnej dla pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesny, ergonomiczny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ogólnie dostępny technicznie i technologicznie przystosowany do współczesnych wymogów stawianych inwestycjom tego typu. Przedmiotem projektu jest zarówno wykonanie prac budowlanych wykończeniowych na obiekcie, jak i zakup niezbędnego wyposażenia. Powierzchnia całkowita Biblioteki to 9 934,31 m2

DANE FINANSOWE
Całkowita wartość projektu: 31 793 557,55 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane: 30 778 207,55 PLN
Wysokość dofinansowania EFRR: 26 161 476,41 PLN.
Wielkość wkładu własnego: 4 616 731,14 PLN.

DANE PRAWNE
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 grudnia 2008 r.
Do umowy do dnia 1 marca 2010 r. zostało sporządzonych łącznie 5 aneksów – aneks nr 5 został podpisany w dniu 14 kwietnia 2010 r.

PROMOCJA
Przed budynkiem Biblioteki na początku maja 2009 r. została zamontowana tablica informacyjna, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej. Ponadto informacja o projekcie została zamieszczona w dodatku do Gazety Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2009 r. O projekcie wspomniano także w artykułach opublikowanych w wybranych periodykach uczelnianych m.in. EBIB i FIDES.

PUBLIKACJE O PROJEKCIE
http://www.ebib.pl/2001/22/ingarden.html
http://digital.fides.org.pl/Content/1361/Szczech.pdf
http://digital.fides.org.pl/Content/1345/fid_2010.pdf

GALERIE

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020