Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki UPJPII

 

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza akceptację „Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki UPJPII.”

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają pracownicy i studenci UPJPII posiadający aktualne konto czytelnicze w danym roku akademickim.

Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PESEL.

Aby skorzystać z dowolnej bazy należy wybrać link (oznaczony jako Dostęp HAN) znajdujący się na stronie Biblioteki w zakładce Zasoby elektroniczne. Każda baza ma swój indywidualny link, można go znaleźć pod opisami poszczególnych baz. Po kliknięciu w odpowiedni link pojawi się okno do logowania, w które należy wpisać login (numer karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej) oraz hasło (PESEL).

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Działem Udostępniania i Informacji Naukowej
tel. 12 421 84 40 wew. 201 lub 205,
e-mail: wypozyczalnia@upjp2.edu.pl

 

Dozwolone jest wykonanie kopii artykułu na nośniku elektronicznym, przesłanie pocztą elektroniczną lub jego wydrukowanie (wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych), zgodnie z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich

Zabrania się:

  • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym użytkownikom),

  • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruku bez podania źródła i praw autorskich,

  • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym użytkownikom) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie loginu i hasła,

  • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki UPJPII do działalności komercyjnej.

 

 

-->
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020